MOCIÓ CONTRA LA LLEI 4/2015, DE 30 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA.

 

Més de vint anys després de l’aprovació de la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana 1/92, també denominada “Llei Corcuera”, que va tombar en gran part del seu articulat el Tribunal Constitucional, el Govern del PP ha sancionat, en la seva tònica de reformes regressives, una nova Llei que substitueix la ja criticable Llei del 92 i que va costar el càrrec de l’aleshores ministre de l’Interior socialista.

 

La nova Llei 4/2015, és un text redactat de forma paral·lela a la reforma del Codi Penal, també de caràcter restrictiu en drets i que ve a compensar l’eliminació de la majoria de les infraccions penals tipificades com a faltes, que amb la nova Llei de Seguretat Ciutadana passarien a considerar-se infraccions administratives de caràcter molt greu, greu o lleu.

 

La discrecionalitat que aquesta Llei atorga a l’administració a l’hora d’establir sancions, l’elevada quantia de les mateixes, que en el cas d’infraccions molt greus podrien arribar als 600.000 euros, i la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes defineixen aquesta Llei com la “Llei de la Por” o la “Llei Mordassa”.  S’habilita un procediment administratiu que legalitza la criminalització i la persecució de les mobilitzacions alhora que crea un instrument governamental per impossibilitar l’exercici de drets democràtics bàsics com ho són la llibertat d’expressió i de manifestació, que la Carta Magna recull com a drets fonamentals de les persones.

 

La norma tipifica noves figures sancionables, considerant com a tals els escarnis públics (a diferència de l’opinió fonamentada pel seu coneixement del president del Tribunal Suprem, Gonzalo Moliner, que va declarar que “no és possible dir a priori si un escarni és o no legal”), les concentracions davant el Congrés i el Senat o l’escalada en façanes oficials (com va ocórrer al Palau de les Corts).  Sanciona l’ús de caputxes en manifestacions, faculta la policia a establir “zones de seguretat” en perímetres urbans i habilita les forces i cossos de seguretat a retirar de forma expeditiva vehicles que taponen una via pública en cas que les persones concentrades desobeeixin l’ordre dels antiavalots de buidar la zona.  No es citen expressament, però tot indica que aquesta mesura pretén impedir accions de protesta pròpies del nostre territori nacional, com ho són les tractorades, les marxes de taxistes o de camioners.

 

Aquesta breu descripció d’algunes conductes que seran regulades per la Llei Mordassa ens indica que la norma en qüestió demostra la voluntat de l’actual Govern de l’Estat de tornar a situar la seguretat ciutadana en l’òrbita del vell concepte d’ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica i constitucional de la seguretat.

 

No és únicament la nostra opinió la reflectida en aquesta Moció, sinó que és el propi Consell d’Europa, institució encarregada de vetllar pel respecte als drets humans al continent, qui va qualificar el projecte de Llei com “altament problemàtica”.  Nils Muiznieks, el responsable del Consell en matèria de drets humans, dubta que “aquestes restriccions siguin necessàries en una societat democràtica” i creu que s’hauria de vetllar per la seguretat “sense interferir massa en la llibertat de reunió i de manifestació”.

 

És aquesta, doncs, una altra llei més que suposa una clara reculada social, un anacronisme constitucional, un concepte d’ordre públic desactualitzat i un clar atemptat contra els drets i llibertats democràtiques que són encotillades en procediments sancionadors que pretenen impedir la protesta, la crítica i la demostració cívica de desacord polític.

 

La democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats públiques, no pas les seves retallades.  El delicte es combat de forma integral: amb educació, amb la promoció d’una vida digna, amb l’eliminació de les diferències socials, amb bones polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la prevenció i la solució en l’arrel, no en el càstig.

 

En conclusió, aquesta és una Llei reiterativa a regular conductes que ja tipificava el codi penal i creadora d’un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques i és inadmissible en un entorn europeu democràtic.

 

Per tots els motius aquí exposats demanem al Ple Municipal l’adopció del següent

ACORD

 

PRIMER. Exigir al Govern de l’Estat espanyol la retirada immediata de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana de forma pública.

 

SEGON. Sol·licitar a l’Estat la creació i celebració d’un debat consensuat entre totes les forces polítiques per l’elaboració d’un text que reguli la matèria de seguretat ciutadana, incloent-hi la reforma de la Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, superada i obsoleta en molts dels seus aspectes, així com la Llei Orgànica general penitenciària.  Tot això té com a objectiu reformar amb caràcter integral tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat, que hauran de conformar un ampli debat social enfocat no únicament des dels tradicionals aspectes reactius, sinó preventius i enfocant l’anàlisi del delicte i la seva contenció com un problema social que abasta variables socioeconòmiques i que requereix un ampli treball de caràcter transversal.

 

TERCER. Exigir la dimissió de l’actual Ministre de l’Interior, impulsor de la present Llei, els postulats de la qual són clarament preconstitucionals i són també inconcebibles en una democràcia, així com per la seva reiterada disposició de conculcar els drets humans a tenor de la disposició de la legalització de les anomenades “devolucions en calent” a les fronteres de Ceuta i Melilla, contràries a la normativa internacional i que tracten a les nostres fronteres de manera immoral i inhumana a nombrosos éssers humans que solament desitgen una vida millor.

 

QUART. Donar trasllat de l’acord del Ple Municipal al Govern de l’Estat i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *