MOCIÓ DE SUPORT A LES VÍCTIMES ESPANYOLES DE LA TALIDOMIDA.

Presentada conjuntament per CiU, PSC, ERC, SOM VNG i C’s, amb el suport de la CUP

 

 Breu història de la Talidomida a Espanya:

La Talidomida es patentà a Espanya al març de 1954. Es tractava d’un meravellós sedant sense efectes secundaris, i a més a pal·liava les nàusees i vòmits a les embarassades. Van començar a néixer un nombre desproporcionat de nens amb greus malformacions en braços i/o cames, fins i tot mancant d’ambdues, i al novembre de 1961 els doctors Widukim Lenz (alemany) i Claus Knapp (espanyol) descobreixen la relació entre la Talidomida i les malformacions. Entre novembre de 1961 i maig de 1962 és retirada al món sencer, tret…. d’Espanya, on es continua venent àdhuc sabent les seves conseqüències, almenys fins al 1975. La farmacèutica alemanya Grünenthal va fer a Espanya el seu negoci.

 

La catàstrofe de la Talidomida va servir per canviar tota la legislació en matèria de control sanitari de medicaments, aliments, begudes i articles de consum humà, per la qual cosa podem dir que gràcies a la Talidomida la humanitat pot estar tranquil·la amb les coses que es porta a la seva boca, especialment els medicaments. El reconeixement i l’agraïment envers les seves víctimes, a Espanya, ha estat absolutament nul.

 

Breu resum de la lluita d’AVITE en aquests 11 anys:

Onze han estat els anys de lluita en la recerca d’una equiparació amb les víctimes de Talidomida a la resta d’Europa, i en aquest llarg camí només hem aconseguit un Reial decret (1006/2010), que reconeixia únicament 24 persones, i els concedia el que el propi text denomina “Ayuda Solidaria” o, dit d’una altra manera més col·loquial, una almoina perquè romanguem callats.

Hem aconseguit també que la Talidomida sigui inclosa en el Reial decret 1851/2009 entre les causes que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 anys a les persones que superin el 45% de discapacitat. Paradoxalment, no hi ha organisme oficial (i gratuït) que reconegui qui és afectat de Talidomida i qui no, per la qual cosa orquestrem un Reial decret al que les víctimes de Talidomida no tenen possibilitat d’acollir-se per mancar de reconeixement “oficial”.

I com a colofó demandem pel civil al laboratori alemany Grünenthal guanyant el judici completament en primera instància, sent anul·lat solament per prescripció per l’Audiència Provincial de Madrid, i en l’actualitat estem a l’espera de la resolució del Tribunal Suprem que deliberarà la sentència el proper 23 de setembre d’aquest any (sense ajudes de ningú ni subvencions de cap empresa, ni pública ni privada, únicament subsistint amb les quotes mensuals dels seus socis).

 

Breu situació actual i comparatiu, pel que fa a les víctimes d’altres països:

La comparativa és molt senzilla, es resumeix en dos simples punts:

  1. a) Totes les víctimes dels països europeus han percebut:
  2. Una indemnització.
  3. Pensions vitalícies per a les seves víctimes que els garanteix una supervivència digna, i sobretot independència.
  4. Unitats mèdiques especialitzades.
  5. Unitats psicològiques especialitzades.
  6. Gratuïtat en medicaments, pròtesis i ortopròtesis.

 

  1. b) A Espanya…… RES DE RES

 

Situació actual de les víctimes espanyoles al nostre país:

Les víctimes vives de Talidomida que queden a Espanya, la gran majoria sobreviu de les ajudes familiars, la caritat, l’església, les institucions d’ajuda social, i fins i tot exercint la mendicitat pels sòls dels carrers de les grans ciutats. Petit favor per a aquells a qui la humanitat deu tant.

Per tot això, se sotmet al Ple de l’Ajuntament, per a la seva aprovació i acord oportú, l’acord següent:

ACORD

 

PRIMER. Declarar el suport UNÀNIM I SOLIDARI de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú envers les víctimes de la Talidomida a Espanya i, en particular, a l’Associació AVITE, per la seva lluita incansable i sense treva, en pro i a favor de les víctimes d’aquest fàrmac a Espanya, pel deute històric que el nostre país té amb els afectats i els seus familiars, des de fa 60 anys.

 

SEGON. Instar i escriure a la farmacèutica alemanya Grünenthal, imperi farmacèutic mundial i establerta a Espanya, responsable de la massacre, sol·licitant-li que sense dilació indemnitzi els afectats espanyols, a la següent adreça:

 

DIRECTOR GENERAL DE GRÜNENTHAL ESPAÑA

C/ Dr. Zamenhof, 36 28027 Madrid

 

TERCER. Que independentment a la indemnització a la qual puguin tenir dret cadascun dels afectats, pel dany que li va produir la farmacèutica en els seus cossos abans de néixer, a més dels danys nous, continus i permanents que segueixen apareixent en els seus cossos cada dia, després de 60 anys, instar també i escriure des d’aquest Ajuntament, al president del Govern d’Espanya, perquè com a mesura social, el govern de la nació (a través de l’organisme que correspongui) filtri qui pot ser afectat o no de Talidomida a Espanya, i concedeixi pensions vitalícies als afectats, fins que morin, com estan percebent els afectats de la resta de països del món, menys a Espanya. Escrivint a la següent adreça:

Sr. Presidente del Gobierno

PALACIO DE LA MONCLOA

Complejo de la Moncloa

Avda. Puerta de Hierro, s/n

28071 Madrid

 

QUART. Enviar l’acta i l’acord adoptat per aquest Ajuntament respecte a aquesta Moció, tant a l’Associació AVITE, c/ Comadrona Carmita, 1, 2ºH, 30820 ALCANTARILLA (Múrcia), com al laboratori alemany Grünenthal establert a Espanya, com a multinacional, i també al Govern d’Espanya, representada pel seu president del Govern.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *