MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LA TRANSPARÈNCIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ

 

Antecedents

 

Atès que el passat mandat es va aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d’ICV, al mes d’octubre de 2014, que acordava que es donés compte en el Ple Municipal trimestralment d’alguns indicadors socials.

 

Atès que aquests indicadors poden ajudar, en certa mesura, a definir elements de diagnosi i valoració de la realitat social al més actualitzada possible, però que valorem a hores d’ara com a insuficients per fer una lectura acurada de la situació socioeconòmica.

 

Atès que entenem que cal revisar-los i s’han d’ampliar amb noves bases de dades qualitatives i quantitatives, afegint també els indicadors que mesurin el nivell de resposta i d’actuació municipal en tots els àmbits (pressupostari, financer, d’actuació social, educativa, formativa, ocupacional i d’activació econòmica).

 

Atès que l’actual govern posa en marxa el Pacte Social de Vilanova i la Geltrú, un espai per a elaborar des de la participació dels agents socials, econòmics, entitats i col·lectius de la ciutat el Pla de Xoc contra l’emergència social.

 

Atès que creiem que el primer pas per a canviar o transformar la realitat ha de partir d’un bon -i el més exhaustiu possible- coneixement quantitatiu i qualitatiu d’aquesta. Que aquest coneixement ha de ser públic i d’accés a tothom com a garantia de transparència i dret a la informació, elements claus en l’objectiu d’implicar i guanyar sobirania ciutadana en la construcció comunitària de l’actuació municipal.

 

Atès que entenem que una de les bases prioritàries per a definir i aplicar mesures, accions, programes i projectes de lluita contra l’emergència social i per a la millora social de Vilanova i la Geltrú és partir i compartir públicament la diagnosi de la situació social, econòmica i de gestió municipal. Per aquest motiu creiem que la ciutat ha de dotar-se d’un instrument àgil que ens faciliti una audiència pública constant de les dades que defineixen el que passa i vivim col·lectivament a la ciutat i de les respostes municipals que s’hi adrecen.

 

Per aquests motius ICV fa arribar als grups municipals, amb representació al Ple municipal, els següents acords per a que considerin la seva elevació al Ple Municipal i la seva aprovació:

 

ACORD

 

PRIMER. Crear en el termini d’un mes, el grup de treball tècnic municipal d’Observatori de la Transparència, obert a la participació d’experts d’altres institucions, agents socioeconòmics, d’entitats o col·lectius de la ciutat per a què en el termini de tres mesos puguin elaborar el sistema de recull, actualització, manteniment, avaluació i difusió dels indicadors socials, econòmics i de gestió municipal de Vilanova i la Geltrú.

 

SEGON. Crear la pàgina web de l’Ajuntament de l’Observatori de la Transparència on es publicaran, actualitzant-los oportunament, tots els indicadors socials, econòmics i de gestió municipal, amb un format àgil i de fàcil comprensió per a tothom.

 

TERCER. Es garantirà l’accessibilitat a tota la ciutadania a l’Observatori de la Transparència, creant els mecanismes de difusió i explicació oportuns, amb especial cura i atenció a facilitar a les persones amb dificultats telemàtiques o socioeducatives o culturals el seu accés.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *